A B LL.B: Iski To Degree He Ulti Hai

Benakaab

Virodh

Tu Zakhm Hai Season 2

Intezaar…Koi Aane Ko Hai

Salesman of the year

Dharavi Bank

Parallel

Tu Zakhm Hai

Shiksha Mandal

Uni Ki Yaari

Roohaniyat Chapter 2 (Episode 15-28)